پوستر مشاوره شغلیپوستر کاریابی شریفچهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی
چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی (مجازی)
4 روز تا برگزاری
کنفرانس به صورت مجازی برگزار می گردد
دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی تجارت الکترونیک
13 ساعت تا برگزاری
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی
دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی
دوره آموزشی آنلاین ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی