صنعت
تالیف
ترجمه
مصاحبه

حامیان

حامیان ما در دومین دوره از رویداد استارتاپ‌مچ :

Responsive Image
حامیان ما در دومین دوره از کنفرانس ملی کارآفرینی :
Responsive Image
حامیان ما در سومین دوره از مدرسه اشتغال شریف :
Responsive Image
حامیان ما در دهمین دوره از جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار :
Responsive Image