کارگاه آموزشی مسائل حقوقی و قراردادهای هم بنیانگذار

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد به منظور ارتقای سطح توانمندی و دانش دانشجویان،کارگاه اصول فروش را در اسفند ماه 98 برگزار کند.

  • سخنران:

جناب آقای مهندس علی طهرانی

  • رزومه:

دانشگاه صنعتی شریف MBA دانش اموخته مشاور توسعه بازار و طراحی

درباره رویداد

سامانه کلاسهای مجازی شریف - اتاق جلسه مجازی و کارگاه های آموزشی مرکز کارآفرینی https://vc.sharif.edu/ch/karafarinisharif
شروع                            2 آذر 1400 ساعت 20:00
پایان                            3 آذر 1400 ساعت 20:00

ثبت نام در رویداد