حضور ۵ شتاب‌دهنده برای توسعه واکسن‌های دامی‌

با راه‌اندازی ۵ شتاب‌دهنده و ایجاد زیر ساخت‌های تولید، تامین نیازهای کشور در زمینه واکسن‌های دامی سرعت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، به منظور جبران خلاها در حوزه تولید واکسن ۵ شتاب‌دهنده به میدان آمده‌اند تا در حوزه تولید واکسن‌های دامی، کشور را یاری کنند.

در این حوزه فناورانه ۴ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند که تولید ۱۹ عدد واکسن‌ دامی، ۱۱ واکسن در حوزه طیور و یک واکسن در حوزه آبزیان از دستاوردهای این شرکت‌ها به شمار می‌رود.

علاوه بر آن ۶ شرکت نوپا هم به این زیست‌بوم افزوده شده است.