شرح وظایف سفیر
  • فرد داوطلب باید سابقه اجرایی داشته باشد و به کار اجرایی علاقه مند باشد تا بتواند فعالیت را به سرانجام برساند.
  • افراد پذیرفته شده در مرحله مصاحبه لازم است ارتباط مداوم با برنامه‌های مرکز و سابقه اجرایی در برگزاری رویداد های مرکز را داشته باشند.
  • پس از برگزاری دوره های آموزشی، شخص سفیر باید طی مدت 1 ماه در شهر یا استان مورد نظر تحقیقات میدانی و موقعیت سنجی را انجام دهد و پس از آن ظرف مدت 6 ماه پس از دریافت گواهی‌نامه حداقل یک رویداد را برگزار نماید.
  • با توجه به گواهی که از مرکز کارآفرینی دریافت می‌کند موظف می باشد یک دوره از رویدادهای اجرا شده در مرکز کارآفرینی شریف همچون "مسیر آینده ی من"، "مناظره" و... را در استان و شهر مورد نظر مورد نظر برگزار کند.
  • تمامی هزینه‌های برگزاری مراسم به عهده مرکز مقصد می‌باشد، مگر در رابطه با مناطق محروم که مرکز کارآفرینی شریف در این مورد همکاری خواهد کرد.
  • در رابطه با بخش تبلیغات، مرکز کارآفرینی فایل از پیش طراحی شده پوستر،بنر و استند را در اختیار شخص سفیر قرار می‌دهد تا اقدامات لازم از قبیل درج لوگوی برگزارکننده و یا اسپانسر برنامه را بر روی انجام دهد.
  • افرادی را جهت کادر برگزاری رویداد برگزیند و تمامی هماهنگی‌های لازم را به کمک تیم اجرایی انجام دهد.
  • درصورتی‌که شخص سفیر نتواند رویداد را برگزار کند و مخاطبین خود را جذب کند باید مسئولیت خود را تحویل دهد و برکنار شود.
  • مستندات کامل(عکس،فیلم،گزارش مکتوب جشنواره ) رویداد برگزار شده را بطور کامل در اختیار مسئول سفیر در مرکزکارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف قرار دهد.