کارگاه ها و رویدادهای آموزشی

هم‌آموزی

بررسی الگوی جوامع پیشرفته امروز در دنیا نشان می‌دهد که یکی از علل پیشرفت، نشر و گسترش آزاد و وسیع علوم در تمامی عرصه‌ها می‌باشد و سازمان‌ها و افرادی که بخواهند فقط و فقط به اطلاعات خود اکتفا کنند از قافله‌ی پیشرفت باز خواهند ماند. این مسئله در درون کوچک‌ترین سازمان‌ها و شرکت‌ها و حتی در مناسبات بین افراد نیز برقرار است. اغلب بنظر می‌رسد چنانچه ما ایده‌ها و معلوماتمان را برای خودمان نگه داریم تا دیگران از آن باخبر نشده و استفاده نکنند، افراد موفق‌تری خواهیم بود. اما تجربه نشان داده که لزوماً اینطور نیست و با طرح معلومات و ایده‌ها و چرخش اطلاعات، می‌توان سطح آگاهی مجموعه‌ای از افراد را بالا برده و نقاط ضعف و قوت آنان را آسان‌تر شناسایی کرد.