انتشارات

مرکز کارآفرینی شریف به منظور ارتقای روحیه و بنیه کارآفرینی به ترجمه یا تالیف کتاب‌های مفید در این زمینه می‌پردازد.

این مرکز با هدف افزایش سطح معلومات عمومی و تخصصی در کسب‌وکار به فعالیت در این زمینه مشغول بوده است .

«راه روشن» و «دانشگاه کارآفرین» از انتشارات نسبتا قدیمی مرکز هستد که در سال‌های ۸۸ و ۸۹ منتشر شدند.

در سال‌های اخیر نیز مجموعه‌هایی چون «وقتی ۲۰ ساله بودم»  و «نوپای خود را به دنیا بیاور» با همکاری دانشجویان همکار منتشر شده است .

تالیف کتاب «مدل‌های استارتاپی» نیز انجام شده است.

اما یکی از مهمترین فعالیت‌های مرکز تألیف مجموعه کتاب‌های «۳۰ کارافرین» است .

امروزه برای حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه ها، مجموعه سی کارآفرین به صورت CD در اختیار علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌مندان قرار داده می‌شود.

همچنین به تازگی نسخه دهم این مجموعه منتشر شده است.