نشریه رشد و کارآفرینی

نشریه «رشد و کارآفرینی» که محتوای آن تماما توسط دانشجویان تامین می‌شود، از سال 1391 در مرکز کارآفرینی متولد شد و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. برخی از مقالات این نشریه توسط دانشجویانی تألیف می‌شود که در مرکز کارآفرینی تجربیات موفق داشته‌اند. این نشریه یکی از ابزارهای مهم اطلاع‌رسانی مرکز کارآفرینی است که رویدادها و برنامه‌های مرکز را به اطلاع دانشجویان می‌رساند، محورهای موضوعی نشریه عبارتند از گزارش فعالیت‌ها و اقدامات مرکز، اخبار کارآفرینی، برنامه‌های آتی مرکز، معرفی کارآفرینان و مقالات مفید. این نشریه در قالب ماهنامه منتشر می‌شود.