بانک CD

مرکز کارآفرینی به عنوان مهمترین متولی امر کارآفرینی در دانشگاه به عنوان آرمانی خدشه‌ناپذیر، خود را مسئول زمینه‌سازی آموزش، پژوهش، ترویج و نظارت در دستیابی دانشگاه به معیارهای بلند دانشگاه کارآفرین می‌داند. بنابراین در اولین گام بلند خود با فعال نمودن واحد آموزش در مرکز کارآفرینی بعد از تغییراتی که در مرکز کارآفرینی ایجاد شده است در نظر داشته است تا با تأکید بر آموزش کارآفرینی به جامعه‌ی دانشگاه صنعتی شریف شامل اساتید، دانشجویان، کارمندان و خانواده‌ی محترم‌ آنان یک سلسله دوره‌های مداوم، در رابطه با موضوعات مربوط به کارآفرینی را در سطح دانشگاه ارائه نماید.

در این راستا فیلم‌های دوره‌های زیر آماده گردیده است تا در اختیار کسانی که موفق به حضور در دوره‌ها نشده‌اند، قرار گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر از دوره‌های مذبور، بر روی لینک‌های زیر کلیلک نمایید. علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه فیلم‌های دوره‌های گذشته در ساعات اداری به مرکز کارآفرینی مراجعه نمایند.