حامیان

حامیان ما در دومین دوره از رویداد استارتاپ‌مچ :

تصویر حامیان ما در رویداد مچ

 

حامیان ما در دومین دوره از کنفرانس ملی کارآفرینی :

حامیان ما در سومین دوره از مدرسه اشتغال شریف :

 

حامیان ما در دهمین دوره از جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار :