اجرای طرح «کارآفرینی پایدار صنایع دستی» در اصفهان

محمدرضا متین پور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری پنج جانبه این نهاد با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای اسلامی شهر اصفهان، کارگروه توسعه پایدار گردشگری و یک شرکت اظهار داشت: موضوع محوری این تفاهم نامه همکاری در زمینه صنایع دستی است. […]