وظایف یک مدیرعامل درهر شرکتی

وظایف یک مدیرعامل چیست؟ هر شرکتی یک مدیرعامل دارد، اما نقش های آنان می تواند تا حد زیادی متفاوت باشد. پس به عنوان یک مدیرعامل دقیقا باید چکار کنید؟ یک مدیرعامل بلندپایه ترین مدیراجرایی و تصمیم گیرنده در شرکت خودش است. وظایف مدیران اصلی یک شرکت می تواند بسیار گسترده و متفاوت باشد. از تصمیم […]

بحران حقوقی در انتظار کسب‌وکارهای نو

شبنم کهن‌چی|روزنامه‌نگار: جامعه کسب‌وکارهای نو ایران به سرعت در حال رشد است. این موضوع را می‌توان از بهبود رتبه ایران با شاخص جهانی کارآفرینی دریافت. براساس گزارش «مؤسسه کارآفرینی و توسعه جهانی» رتبه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) در سال 18-2017 بین 137کشور جهان، 72 است؛ رتبه‌ای که 13پله ارتقا یافته. به این ترتیب […]