بازدید از شرکت دیجی کالا

در روز چهارشنبه مورخ 22 آبان ماه 1398 دانشجویان رشته‌ مهندسی صنایع بازدیدی از مرکز پردازش و انبار وسایل کوچک شرکت دیجی کالا واقع در کیلومتر 16 جاده قدیم تهران-کرج داشتند؛ این بازدید با حضور 18 فرد حدود 4.5 ساعت به طول انجامید. در این بازدید خانم مهندس خوارزمی پور از طرف انجمن علمی دانشکده […]