کارگاه هفت عادت مردمان موثر

کارگاه هفت عادت مردمان موثر توسط قباد حق محمدی در اتاق جلسه‌ی C مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. نویسنده‌ی کتاب هفت عادت مردمان موثر “Stephen R. Covey” است. مجله‌ی تایم در سال 1996 استفان کاوی را به عنوان یکی از 25 شخصیت تاثیرگذار معرفی کرد و مجله‌ی فوربس، این کتاب را به […]

کارگاه آموزشی هفت عادت دانشجویان موثر

هفت عادت دانشجویان موثر  چگونه از وابستگی به شرایط محیطی استقلال فردی را تجربه کنیم؟ فرایند توسعه شایستگی‌های فردی چگونه است؟ مهارت‌های نرم چیست؟ مدرس: قباد حق محمدی روانشناس مدیر مرکز مشاوره شایگانه مربی ارشد آموز هفت عادت در ایران زمان : ۲۶آبان، ۳ و۱۰ و ۱۷ آذر ماه ساعت۱۶الی۲۰ ثبت‌نام از طریق سایت مرکز […]

کارگاه هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر کارگاه هفت عادت مردمان موثر توسط قباد حق محمدی روز سه شنبه اول مرداد 1398 در اتاق جلسه‌ی C مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف برگزار شد. ایشان، فوق لیسانس روانشناسی است . روانشناسان در ارائه‌ی محتوا باید حساسیت بیشتری داشته باشند. در سال 1388 یک نفر به من گفت: هفت عادت […]