نخستین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه سلامت

نخستین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه سلامت برگزار می‌شود با هدف مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین نیازهای سلامت کشور و توسعه شبکه فعالان کسب‌وکارهای پیشگام این حوزه، نخستین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان با حضور معاون علمی و فناوری با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود. […]