پنجمین دوره مسابقات چالش‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری پنجمین دوره مسابقات چالش‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT Challenge توسط گروه sharif ICT ، مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه صنعتی شریف و در محل دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد. این رویدادها مجموعه مسابقاتی در راستای شناسایی برنامه نویسان و تیم‌‌‌های توانمند در کسب‌و کارهای مبتنی […]