اجرای طرح خانه‌های کارآفرینی نخستین بار در کشور 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گیلان خبر داد: گیلان پایلوت اجرای طرح خانه‌های کارآفرینی نخستین بار در کشور  رشت- مدیر کل فنی و حرفه‌ای گیلان از اجرای طرح خانه‌های کارآفرینی در این استان برای نخستین بار در کشور خبر داد، گفت: این طرح با هدف مهارت آموزی و ایجاد اشتغال اجرایی می شود. به گزارش خبرنگار […]