رویداد کارآفرینی ویتا برای هوش مصنوعی

رویداد کارآفرینی ویتا، گامی در راستای استفاده از هوش مصنوعی : رویداد کارآفرینی ویتا با همکاری شتاب دهنده نوین‌تک، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سایر نهادها به مدت یک ماه از چهاردهم تیرماه تا چهاردهم مرداد ماه به منظور رفع و بهینه سازی فرآیندهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استفاده از […]