افتتاح مرکز کارآفرینی و صنایع روستایی دیزج شاهرود

فرماندار شاهرود: مرکز کارآفرینی، اشتغالزایی و صنایع روستایی دیزج شاهرود افتتاح شد.  شاهرود – فرماندار شاهرود از افتتاح مرکز کارآفرینی، اشتغال‌زایی و صنایع روستایی دیزج در بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز زمینه اشتغال ۳۰ نفر را فراهم کرده است. محمد کرم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مرکز […]