افتتاح نخستین مدرسه کارآفرینی خوزستان

مدرسه رهام به عنوان نخستین مدرسه استان خوزستان با رویکرد کارآفرینی و آموزش مهارت در مقطع متوسطه اول با مشارکت شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی در بندرماهشهر افتتاح شد. به گزارش شانا به نقل از شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی، مدرسه رهام با رویکرد کارآفرینی و آموزش مهارت در مقطع متوسطه […]