ضرورت شکل‌گیری استارتاپ‌های صنعت خودروسازی

شکل‌گیری استارتاپ‌های صنعت خودرو ضروری است یکی از راه های توسعه صنعت خودرو در کشور، ترویج گفتمان و مفاهیم کاربردی این صنعت در کشور است که این مهم با برگزاری استارتاپ های تخصصی امکانپذیر است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صنعت خودرو از جمله صنایع کاربردی و […]