رویداد استارتاپی کارآفرینی اجتماعی

رویداد استارتاپی کارآفرینی اجتماعی توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر : 03148393519 02148393501 atu.startup@gmail.com  farhangi.atu.ac.ir