رویکرد اقتصاد ملی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

آگاهی عمومی و رشد فکری صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه در یک دهه اخیر، حاکی از آن است که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز از همه مهم‌تر اشتغالزایی، مورد پذیرش همگان قرار گرفته‌اند و با مزایایی مانند خلاقیت، نوآوری و انعطاف‌پذیری بیشتر موجب فعال شدن چرخه اقتصاد […]