کارگاه آموزشی هفت عادت دانشجویان موثر

هفت عادت دانشجویان موثر  چگونه از وابستگی به شرایط محیطی استقلال فردی را تجربه کنیم؟ فرایند توسعه شایستگی‌های فردی چگونه است؟ مهارت‌های نرم چیست؟ مدرس: قباد حق محمدی روانشناس مدیر مرکز مشاوره شایگانه مربی ارشد آموز هفت عادت در ایران زمان : ۲۶آبان، ۳ و۱۰ و ۱۷ آذر ماه ساعت۱۶الی۲۰ ثبت‌نام از طریق سایت مرکز […]