دورهمی یلدای خانواده کارآفرینی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در شب یلدا دورهمی‌‌‌‌ای برای دانشجویان سابق و دانشجویان فعال مرکز کارآفرینی در محل کافه فناوری واقع در مجتمع خدمات فناوری ترتیب داد. هدف از این دورهمی تشویق روحیه کار تیمی در دانشجویان است. در ادامه تصاویری از این دورهمی را میبینید.