جایزه کارآفرینی پروفسور مصلح در زمینه کسب‌و کار

جایزه کارآفرینی پروفسور علی نقی مصلح شیرازی در زمینه کسب‌و کار  این جایزه به برترین طراح کسب‌و کار (BP) که موجب خلق ثروت و اشتغال پایدار در کشور شود تعلق خواهد گرفت. طراح می‌بایست ساکن یا متولد و یا تحصیل کرده استان فارس باشد. همچنین طرح کسب‌و کار باید واجد شرایط زیر باشد :  الف) […]