ستاری در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ستاری در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران پایان اقتصاد سنتی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی رقم می‌خورد معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید بر اینکه تنها راه گذر از اقتصاد خام فروشی و نفتی تعامل شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی است گفت: با سرمایه گذاری بخش خصوصی […]