تامین نیازهای کشور با تکیه بر توان داخلی

رئیس جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: رفع تحریم نباید عقبگرد داشته باشد/ تامین نیازهای کشور با تکیه بر توان داخلی طیبی گفت: با تکیه بر توان داخلی جوانان فناور می‌توان بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور را از بین برد . حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران […]