کتابخوانی با برنامه همخوان مرکز کارآفرینی

از این هفته 16 تیر ماه دوباره جلسات کتاب‌خونی همخوان شروع می‌شه و دوباره می‌تونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. این بار شروع جلسات‌مون کمی متفاوته؛ جلسه اول هر کتاب رو سعی می‌کنیم بیشتر راجع به خود نویسنده و فضای کلی کتاب حرف بزنیم و کمی هم از خودمون و دلیل شرکت کردن‌مون تو جلسه […]