جایگاه کارآفرینان در رسانه‌

به بهانه ضایعه درگذشت بزرگمرد صنعت خودروهای سنگین در ایران جایگاه کارآفرینان در رسانه  در هفته گذشته دو شخص مهم از میان ما رفتند: حسین آهی، شاعر، پژوهشگر و گوینده رادیو در ۶۶ سالگی، و اصغر قندچی، ‌کارآفرین و به‌قولی پدر صنعت کامیون‌سازی کشور در ۹۱ سالگی. هر دو بزرگ بودند و برای این کشور […]