جدیدترین کتاب موسسه انتشارات علمی دانشگاه شریف

برنامه ریزی سیستم‌های قدرت جدیدترین کتاب موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. نویسنده: دکتر مهدی احسان، دکتر زینب غفرانی جهرمی، مهندس حسین صابر سال انتشار:١۴٠٠ تغییرات سریع در مسائل اقتصادی، فنی و اجتماعی محیط، یکی از معضلات مدیران و برنامه‌ریزان است و این درحالی است که پیچیدگی سیستم‌هایی که با آنها سروکار داریم […]