گزارش دوره آموزشی الزامات کارآفرینی

گزارش دوره آموزشی الزامات کارآفرینی کارگاه الزامات کارآفرینی 18 شهریور 1400 توسط دکتر بهنود صدر در مرکز کارآفرینی شریف برگزار شد. ایشان، دکترای حرفه‌ای کسب‌وکار، کارآفرینی و مارکتینگ و متخصص بازاریابی و توسعه کسب‌وکار هستند. به طور کلی، هنوز تعریف استانداردی برای کارآفرینی ارائه نشده امّا فراهم کردن بستری برای تولید ثروت است که دیگران […]