رویکرد اقتصاد ملی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

آگاهی عمومی و رشد فکری صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه در یک دهه اخیر، حاکی از آن است که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز از همه مهم‌تر اشتغالزایی، مورد پذیرش همگان قرار گرفته‌اند و با مزایایی مانند خلاقیت، نوآوری و انعطاف‌پذیری بیشتر موجب فعال شدن چرخه اقتصاد […]

ستاری در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ستاری در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران پایان اقتصاد سنتی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی رقم می‌خورد معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید بر اینکه تنها راه گذر از اقتصاد خام فروشی و نفتی تعامل شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی است گفت: با سرمایه گذاری بخش خصوصی […]