اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده استارتاپ‌ها

برای اینکه در هر حوزه ای که وارد می شوید موفق شوید قبل و پس از ورود به آن حوزه با اصطلاحات و مفاهیم آن آشنا شوید. حوزه استارتاپ هم از این قضیه مستثنی نیست، اگر با اصطلاحات آن آشنا شوید یک سر و گردن از دیگران بالاتر خواهید بود.   تهیه شده از : […]