جوانان به جای استخدام در ادارات به دنبال کارآفرینی باشند

استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های اقتصادی در بین جوانان گفت : جوانان کشور به جای قرار گرفتن در صف استخدام دولتی باید با کارآفرینی به دنبال افزایش تولید ملی باشند: هدایت الله جمالی پور روز دوشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان قزوین افزود: جوان نباید سهم خودش را در استخدام فرمانداری، شهرداری، یا […]