جایگاه کارآفرینی ایران

از میان کارآفرینان نوپای ایرانی که در ۳ سال گذشته وارد دنیای کارآفرینی شدند ۷ درصد به مرحله ثبات رسیدند؛ همچنین ۴ درصد در این سال از کسب و کار خود خارج شدند. به گزارش خبرنگار مهر، مقایسه «شاخص‌های کارآفرینان نوپا بر اساس مدل دیده‌بان جهانی کارآفرینی»، فعالیت کارآفرینی نوپا شامل فعالیت‌های کارآفرینانه نوظهور و […]