بازدید از شرکت فناوران آلومینیوم ایده‌آل آمیژه

در روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی ماه 1398 دانشجویان رشته مهندسی و علم مواد بازدیدی از شرکت فناوران آلومینیوم ایده آل آمیژه واقع در شهرک صنعتی شمس آباد داشتند. این بازدید در قالب درس مباحث ویژه (پایداری) مقطع کارشناسی ارشد-گرایش شناسایی با حضور استاد درس، جناب آقای دکتر پیرچراغی و جمعا 18 دانشجوی کارشناسی ارشد […]