مصاحبه آقای مهندس اسدالله رحیم زاده

آقای مهندس اسدالله رحیم زاده س: آقای مهندس! لطفاً خودتان را معرفی کنید و در مورد سوابق کاری و اجرایی خود توضیح دهید. من اسدالله رحیم زاده متولد سال 1342 در تهران هستم، به دلیل علاقه ای که به رشته مهندسی مکانیک داشتم، این رشته را در دانشگاه انتخاب کردم و ورودی سال 62 بودم. […]