رازهای مدیریتی مدیران موفق آمریکایی

این مطلب نتیجه تحقیق وب‌سایت فوربس از میان شرکت‌های تجاری کوچک آمریکایی در سال 2013 میلادی است. مدیران این شرکت‌ها در مورد رازهای مدیریتی خود مطالبی بیان کرده اند که برای کارآفرینان جوان بسیار مفید خواهد بود. Don Bailey، مدیر عامل شرکت داروسازی Questcor رهبری و مدیریت موفق سه قانون دارد: رهبری، پیروی و دخالت […]