هم‌آموزی آنلاین indesign

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد به منظور ارتقای سطح توانمندی و دانش دانشجویان، هم‌آموزی indesign را در آبان ماه 1399 برگزار نماید. ارائه دهنده: سید محمد وزیری

معرفی واحد هم‌آموزی

بررسی الگوی جوامع پیشرفته امروز در دنیا نشان می‌دهد که یکی از علل پیشرفت، نشر و گسترش آزاد و وسیع علوم در تمامی عرصه‌ها می‌باشد و سازمان‌ها و افرادی که بخواهند فقط و فقط به اطلاعات خود اکتفا کنند از قافله‌ی پیشرفت باز خواهند ماند. این مسئله در درون کوچک‌ترین سازمان‌ها و شرکت‌ها و حتی […]