مسابقات و نظرسنجی ها

با سایت مرکز کارآفرینی چگونه آشنا شدید؟

  • سایر (42%, 104 نظرات)
  • دوستان (20%, 49 نظرات)
  • تبلیغ در سایتهای دیگر (18%, 45 نظرات)
  • دوره های مرکز (10%, 25 نظرات)
  • بنرهای داخل دانشگاه (9%, 23 نظرات)
  • روزنامه های داخلی دانشگاه (1%, 0 نظرات)

تمام نظر دهندگان : 246

تاریخ شروع : ۲۸ تیر ۹۵ @ ۳:۴۱ ب.ظ
تاریخ پایان: No Expiry