مسابقات و نظرسنجی ها

با سایت مرکز کارآفرینی چگونه آشنا شدید؟

  • سایر (41%, 275 نظرات)
  • دوستان (21%, 144 نظرات)
  • تبلیغ در سایتهای دیگر (20%, 134 نظرات)
  • دوره های مرکز (9%, 61 نظرات)
  • بنرهای داخل دانشگاه (9%, 58 نظرات)
  • روزنامه های داخلی دانشگاه (0%, 3 نظرات)

تمام نظر دهندگان : 675

تاریخ شروع : ۲۸ تیر ۹۵ @ ۳:۴۱ ب.ظ
تاریخ پایان: No Expiry