مسابقات و نظرسنجی ها

با سایت مرکز کارآفرینی چگونه آشنا شدید؟

  • سایر (41%, 295 نظرات)
  • دوستان (21%, 151 نظرات)
  • تبلیغ در سایتهای دیگر (20%, 146 نظرات)
  • دوره های مرکز (9%, 65 نظرات)
  • بنرهای داخل دانشگاه (8%, 61 نظرات)
  • روزنامه های داخلی دانشگاه (1%, 5 نظرات)

تمام نظر دهندگان : 723

تاریخ شروع : ۲۸ تیر ۹۵ @ ۳:۴۱ ب.ظ
تاریخ پایان: No Expiry