تالیف

کتاب صنعت اسباب‌بازی ایران؛فرصت‌ها و چالش‌ها : 

مطالعه و بررسی فرصت‌ها و آسیب‌های حوزه‌ی کارآفرینی در صنعت اسباب‌بازی

کتاب مدل‌های استارتاپی : 

40مدل کسب‌و کار نوآورانه ویژه استارتاپ‌ها و سازمان‌های ایرانی در کنار مصاحبه با 7استارتاپ ایرانی