سی‌کارآفرین (10)

 

مجموعه سی‌کارآفرین10 تازه ترین دستاورد دانشجویی مرکز کارآفرینی شریف منتشر کرد :

گفت‌و گو با سی تن از کارآفرینان مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف

 • محمد گنجی هم‌‌‌بنیان‌گذار بهتا
 • علی‌‌محمد همت‌یار مدیر دفتر شبکه‌‌های رادیویی شناختی
 • محمد شریف‌خوانی مدیر دفتر فناوری‌های محتوای فضای مجازی
 • محمد فراهانی هم‌بنیان‌گذار استاد بانک
 • علی زینعلی هم‌بنیان‌گذار کلینیک امواج
 • محمود کریمیان هم‌بنیان‌گذار دیدئو
 • محمد‌امین عابدی هم‌بنیان‌گذار فیبز
 • وحید عطاری هم‌بنیان‌گذار پزشک خوب
 • امیر رحیمی‌نژاد هم‌بنیان‌گذار استاد بانک
 • مصطفی قلی‌زاده هم‌بنیان‌گذار همپا
 • احسان رزازی هم‌بنیان‌گذار نواک
 • جابر ابراهیمی هم‌بنیان‌گذار شیپ آپ
 • علی بابایی هم‌بنیان‌گذار ترب
 • حامد حدادی هم‌بنیان‌گذار کوانت کن
 • محمد حسین برمایون هم بنیان گذار نینیکس
 • محمدهاشم حاج‌ابوالقاسم مدیر تولید آریسا بسپار شریف
 • آرمان فاطمی بنیان‌گذار واکاویک
 • هادی راسخ هم‌بنیان‌گذار سلام سینما
 • هادی سینایی بنیان‌گذار هدهد
 • محمدحسین احمدی پژوه بنیان‌گذار پوشه
 • محمد سماواتیان بنیان‌گذار ابتکار صنعت
 • محمدباقر تبریزی هم‌بنیان‌گذار کوئرا
 • احمدرضا احیایی بنیان‌گذار شمارا
 • علی فزونی سرپرست همتگ
 • جمال ارغوانی مدیر دفتر طراحی و توسعه شریف
 • مسعود دربندی مدیر دفتر سامانه‌های نوین انرژی شریف
 • آریا معتمدی‌تژاد هم‌بنیان‌گذار دیداب
 • حمید یوسف‌زاده هم‌بنیان‌گذار پیک آسا
 • احسان صفاری مدیر عامل دکتر رباط
 • علی عباسی هم بنیان گذار قبضین