نمایشگاه دستاوردهای خانواده فناوری شریف

موضوع تجاری‌سازی فناوری و ایجاد شرکت‌های زایشی مبتنی بر یافته‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه یکی از رویکردهای کلیدی حاکم بر دانشگاه‌های پیشرو دنیا می‌باشد. در همین راستا دانشگاه صنعتی شریف جهت معرفی فعالیت‌های انجام شده توسط فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشگاه جهت ثروت‌آفرینی و ایجاد شرکت‌های دانشی و فناور، نمایشگاه دستاوردهای خانواده فناوری شریف را برگزار می‌کند. مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف نیز در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کند و به معرفی برنامه‌های خود می‌پردازد. بازدیدکنندگان این نمایشگاه طیف نسبتا گسترده‌ای از مردم را شامل می‌شود و برای بازدیدکنندگان اهداف و برنامه‌های مرکز ارائه می‌گردد. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی خدمات آموزشی همچنین زمان مناسبی برای گفتگو با سایر نهاد‌ها ومراکز این چنینی می باشد.