گالری عکس سال ۹۴

کارگاه آموزشی کارتیمی موثر بر مبنای مدل DISC

دوره آموزشی کاربرداکسل در پیاده‌سازی مفاهیم مالی وسرمایه‌گذاری

سمینار آموزشی طراحی خدمات، نیاز امروز کسب و کار ایرانی

دوره آموزشی کاربرداکسل در پیاده‌سازی مفاهیم مالی وسرمایه‌گذاری (پیشرفته)

دوره آموزشی تدوین برنامه بازاریابی

دوره آموزشی چرا بیست تا سی سالگی مهم است؟

کارگاه آموزشی کارتیمی موثر بر مبنای مدل DISC2

کارگاه آموزشی کارآفرینی ناب

دوره آموزشی هوش مالی

سمینار آموزشی طراحی خدمات، نیاز امروز کسب و کار ایرانی

سمینار آموزشی هوش مالی

هم‌آموزی الفبای بورس

بیستمین نشست از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی

دوازدهمین برنامه «مسیر آینده من»

یازدهمین برنامه «مسیر آینده من» – ویژه ورودی‌های جدید