گالری عکس سال ۹۳

کارگاه آموزشی آشنایی با اینفوگرافیک و کاربردهای آن

کارگاه آموزشی کارتیمی برمبنای مدل DISC

دوره آموزشی برندسازی و تبلیغات

کارگاه آموزشی «توسعه‌ی نرم‌افزار چابک با چارچوب Scrum»

آشنایی با تنظیم انواع قراردادهای داخلی

دوره آموزشی آشنایی با انواع قراردادهای بین‌المللی

دوره آموزشی اصول، فنون و مذاکره تجاری

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK

دوره آموزشی تجاری سازی فناوری در ایران

دوره‌ی آموزشی «نقش دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری»

دوره‌ی آموزشی «آشنایی با مدل‌های کسب و کار»

دوره‌ی آموزشی « توسعه ایده و تجاری‌سازی»

دوره‌ی آموزشی «آشنایی با مبانی و کارکرد قراردادها»

کارگاه آموزشی «برند شخصیت»

آزمون و کارگاه مشاوره «از خودمان بپرسیم»

کارگاه آموزش «سخنرانی حرفه‌ای»

هم‌آموزی سرمایه‌گذاری

هم‌آموزی شخصیت‌شناسی براساس MBTI

هم‌آموزی زبان بدن

هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی

هفدهمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی

چهاردهمين جلسه از مجموعه نشست‌های با کارآفرينان موفق شريفی

هشتمین برنامه «مسیر آینده من»