گالری عکس سال ۹۱

هفتمين جلسه از مجموعه نشست‌های با کارآفرينان موفق شريفی

ششمين جلسه از مجموعه نشستهاي با کارآفرينان موفق شريفی

دوره‌ آموزشی «اصول و فنون مذاکره»

دوره آموزشی «کار تیمی»

دوره آموزشی «مبانی ثبت اختراع از طریق سایت»

دوره آموزشی «آشنایی با مدل‌های کسب و کار»

دوره آموزشی «خلاقیت و نوآوری»

دوره آموزشی «اصول و فنون مذاکره»

دوره آموزشی «شم اقتصادی»