به فکرشو

این رویداد از سال 1394 فعالیت خود را با هدف آشنایی دانش‌آموزان با تیم‌سازی و کار گروهی اغاز کرده و فرصت رقابت و انتقال تجربه را برای آن‌ها فراهم می‌‌سازد.

مربیان رویداد «به فکرشو» از کارآفرینان جوان و حتی استارتاپ‌های مستقر در شتابدهنده و مرکز رشد دانشگاه انتخاب می‌شوند. دلیل این انتخاب، کاهش فاصله سنی و افزایش اثربخشی برنامه است.

این رویداد با رویکرد شناخت بهتر مسیر زندگی و تغییر مدل های ذهنی ناشی از نظام آموزشی و تشویق به پیگیری علایق و استعدادها با شعار تلاش جمعی موفقیت برای جوانان به فکر به سه صورت برگزار می‌گردد:
1)سخنرانی کارافرینان موفق و ارائه تجربیات خود
۲)پرسش و پاسخ سوالات کارآفرینان
۳)تیم سازی ونتورکینگ دانش‌آموزان برای ایده‌های کسب‌وکاری و ‌در پایان ارائه طرح و داوری و انتخاب تیم برگزیده