مسیر آینده من

این رویداد در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار و به عنوان اولین برنامه برای دانشجویان جدیدالورود طراحی شد.

هدف برنامه این است که دانشجویان را از بدو ورود با مسیرهای متفاوت پیش رویشان برای آینده شغلی و تحصیلی آشنا کند و کارآفرین شدن را  در کنار مسیرهایی مثل مهاجرت تحصیلی و ادامه تحصیل در داخل یا کارمند شدن مطرح نماید.

بنابراین در این برنامه، 3 مسیر «استاد دانشگاه»، «استاد دانشگاه کارآفرین» و «کارآفرین» برای دانشجویان ترسیم می‌شود.

مدعوین این برنامه یک استاد، یک استاد کارآفرین، یک کارآفرین و فارغ التحصیل دانشگاه هستند که مسیر متفاوتی را طی کرده اند تا تجربیات شغلی خود را برای دانشجویان شرح دهند. مهمان پنجم این برنامه یک دانشجوی علاقه‌مند به کارآفرینی است که دغدغه‌های خود را با مهمانان دیگر به بحث و مناظره می‌گذارد.