کمپ کارآفرینی

این رویداد که با نام کمپ کارآفرینی شناخته می‌شود در سال 97 با همکاری شتابدهنده شریف به منظور معرفی اکوسیستم کارافرینی و نفوذ در دانشکده‌ها طراحی و برگزار شد.

در این برنامه یک هفته مهمان دانشکده می‌شویم و به معرفی برنامه‌های مرکز و روند ثبت ایده و حضور در شتابدهنده می‌پردازیم. علاوه بر آن رویداد مسیر آینده من و روند نیز در این هفته با دعوت از اساتید و فارغ‌التحصیلان همان دانشکده برگزار می‌شود.

هدف از این برنامه ارتباط هرچه بهتر مرکز کارآفرینی و انجمن علمی دانشکده است فلذا برنامه با مشارکت انجمن علمی برگزار می‌شود.